Behövs en storstadsminister?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 15 Okt 2012

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle understryker två folkpartistiska kommunpolitiker i Stockholm behovet av en storstadsminister. Visst finns det en del som regeringen skulle kunna göra bättre. Men detta är väl ändå att glida ifrån sitt kommunala och regionala ansvar? De långa handläggningstider som präglar stadsbyggnadsfrågor kan och bör inte lösas på regeringsnivå. Konstant underbemanning under många år på stadsbyggnadskontoret har inte hjälpt till att öka tempot i byggandet.

Ja, det finns absolut ett behov av ökad samplanering mellan infrastrukturinvesteringar och planering av nya bostadsområden. Men det är också mycket idag som är ett kommunalt eller ett regionalt ansvar, som inte fungerar på rätt sätt. Mycket är mjuk infrastruktur som behöver uppmärksammas.

Barack-förskolorna i Hammarby Sjöstad är exempelvis en genant påminnelse när man guidar utländska gäster, det första man ser när man kommer från Stockholm över Danvikstull. Samplaneringen mellan sjukvårdsbehov och den konstanta inflyttningen till Storstockholm är också mycket bristfällig. Trångboddheten på akutmottagningarna har återigen uppmärksammats under de senaste dagarna.

Skulle en storstadsminister kunna lösa detta? Knappast. Det är framförallt genom bättre samverkan mellan befintliga förvaltningar som behovet kan lösas. Inte genom att lägga på ytterligare ett politiskt skikt.