Ska alla kunna säga sitt?

· ·
Av Lena Wästfelt, 18 Okt 2012

I Sverige har vi ett väl utvecklat demokratiskt synsätt. Det avspeglar sig inte minst i den nationella plan- och bygglovsprocessen, vilket många gånger gör förfarandet långsamt och trögt. I gårdagens nyhetssändning fanns ett inslag med NCC i Sverige och Tyskland, där man i Tyskland har betydligt snabbare processer. Detta på bekostnad av de boendes inflytande vid nya byggnationer.

Branschorganisationerna i sektorn, tillsammans med Boverket och bostadsdepartementet, försöker hitta en väg framåt i frågan. Hur kan vi effektivisera detta utan att göra avkall på samverkan och inflytande?

Ibland är det inte utan att jag tycker att det går för långt. Ambitiösa satsningar för utbyggnad både vad gäller bostäder och infrastruktur får många gånger göra halt på grund av detta. Planarbeten och handlingar läggs på is med ökade kostnader och fördröjningar som följd.

I konsultleden finns även de som tagit fram processer för en bra samverkan och medinflytande och när dessa används fullt ut brukar det gå lite lättare att komma fram till beslut. En uppmaning till politiker, tjänstemän och konsulter; Hjälp till att ge oss effektiva processer så att samhällets fysiska utveckling går i takt med tillväxten.