Vänskap eller korruption?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 22 Okt 2012

I Dagens Industri den 18 oktober beskrevs hur etik och moral blivit allt viktigare för företagen. Självklart väcks detta plötsliga intresse som en följd av den uzbekiska affären. Det är lätt att raljera över det stora företaget som köpte en licens av en 20-åring i Gibraltar; som bekant ligger Uzbekistan ju granne med Långtbortistan.

I en närmare del av världen berättar Staffan Carenholm märkliga historier om plötsliga byten av arkitekter för vissa projekt. Detta kan ha många skäl och det är till och med så att vissa skäl är godtagbara. Men det lämnar ändå utrymme för frågetecken. Och offentliga förvaltningar ska inte lämna utrymme för frågetecken.

Existerar vänskapskorruption? Kan tycke, smak och prestige gå före objektivitet? Kan den personliga kopplingen skapa otillbörlig påverkan?  Nja, ingen känner sig medansvarig även om man kan tycka att vissa politiker i samhällsbyggnadsfrågor har lite väl många Facebook-vänner.

Gränsen mellan vänskap och korruption kan vara oklar, mellan nödvändiga personliga relationer och en gråzon av otillåten påverkan.

Som sagt det är lätt att raljera över Långbortistan, men man vet sedan länge att det är lätt att ”se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget”.