För människor av människor

· · ·
Av Lena Wästfelt, 26 Okt 2012

…sa infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd när hon vid dagens dialog om infrastrukturpropositionen sammanfattar första delen. ”Av människor” betyder till stor del, av tekniska konsulter som kan tänka, konstruera och skapa en modern infrastruktur som tillåter hög rörlighet för såväl personer som gods. Problematiken ligger dock i ett långsträckt land – om alla ska med – vilket ändå är tanken. Men lösningarna kan se helt olika ut. Sågverken längs Norrlandskusten behöver en effektiv sjöfart, Botniabanan skapar stråk från norr till söder och vidare ut. Stora regioner innebär breda marknader för medarbetare och täta storstäder bytespunkter mellan trafikslagen. Hela komplexet ska hänga ihop. Samtidigt kan man konstatera att proppen bygger mest på fysiska förutsättningar – och väldigt lite sägs om digitala. Likaså finns inget riktigt spår av klimatpaketet som fanns i Kapacitetsutredningen.

Den lagda propositionen omvandlas nu till direktiv för Trafikverket. Dessa kommer inom kort. Samtidigt har TRV redan påbörjat sitt planarbete, berättar Gunnar Malm, generaldirektör för TRV. Eftersom propositionen är ett komplement till tidigare utredningar och planer har man redan en rätt bra bild av vad som behöver göras. Prio ett är att få driften att fungera optimalt varför underhåll står högt på agendan. I första hand att ta hand om det vi har, skapa god framkomlighet. På lång sikt! För på kort sikt kommer det bli lätt kaotiskt när många projekt kommer störa i trafiken. Informationsansvarig berättade att man nu satsar på ”gula västar” (personalen på tågen, kliver ner på perrongen, och hjälper till), bättre skyltning, samverkan med Sveriges Radio för snabbare information över radion.

Många satsningar blir det – både på gammalt och nytt. Med modern teknisk utveckling kommer konsulterna bli en viktig länk i samhällets fysiska utveckling. Och där infrastrukturen lägger grunden kommer bostäder och lokaler kunna byggas. Ett samlat grepp kring samhällets utveckling är på önskelistan.