Vem blir byggbranschens Steve Jobs?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 31 Okt 2012

Inom ramen för Hållbart Samhällsbyggande i Världsklass kom nyligen Sveriges Byggindustrier ut med ett antal forskningsrapporter om bland annat partnering, förnyelse och inköp från utlandet. Läsvärda rapporter som väl belyser hur konservativ byggbranschen är och hur lite dagens dominerande organisationsformer skapar möjlighet till utveckling och förnyelse. Men att veta är en sak, att ändra sig en annan. Rapporterna är utmärkta verktyg för att reflektera över hur lite branschen utvecklats, trots att hela omvärlden förändrats.

En gång i tiden var kedjan programhandling-systemhandling-bygghandling en logisk process eftersom handritandet innebar ett succesivt byte av skala från 1:200 till 1:50. Trots att CAD dominerar projekteringen sedan mer än 25 år gäller fortfarande samma gamla bemanning och ofta samma juridiska ramar. Projekteringsprocessen har utvecklats mot en ”online” produktbestämning som har mer att göra med den ”agila processen” än med den traditionella projekteringsprocessen. Samtidigt är terminologi och förväntningar på olika leveranser desamma som för 25 år sedan. På samma sätt har inköpen med fokus på den för stunden billigaste lösningen varit dominerande och successivt bitit sig fast i allas medvetenhet.

I vissa fall finns starka juridiska hinder för att göra på något annat sätt, t.ex. Lagen om Offentlig Upphandling. Men i många fall är begränsningarna bara ett tecken på att man väljer trygghet inför utveckling, etablerade rutiner framför förnyelse. Samtidigt påverkas situationen av branschens själva strukturer. Kampen mellan den decentraliserade projektformen och en nödvändig samordning på central nivå pågår i alla företag på alla nivåer. Den utgör ett stort hinder för utvecklingen. Detta är absolut inte unikt för byggföretagen, det gäller konsultföretagen också.

Så vem blir byggbranschens Steve Jobs? Vilket företag blir byggbranschens Ryanair? Det vill säga en aktör som ändrar en hel industri på kort tid, genom att införa ett helt nytt sätt att resonera. Genom att vända ut och in på det invanda och självklara. Läs Sveriges Byggindustriers rapporter, de är ett utmärkt stöd till reflektion över alla våra roller.