Ingen politiker kommer undan

· · ·
Av Lena Wästfelt, 23 Nov 2012

… löd rubriken på baksidan av Dagens Samhälle. Man har tidigare haft siffran ca 500 miljarder som riktmärke för den offentliga marknaden. Idag påstår vissa att den är ca 800 miljarder. Det innebär att många stora bolag är beroende av politiska beslut. Och att ett stort ansvar vilar på just politikerna – både på nationell, regional och lokal nivå.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd höll igår dialog med anläggningsbranschen. Hon betonade den förändringsprocess som är på gång, inte minst inom Trafikverket, TRV. Hon ville framför allt lyfta fram ”flaskhalsar” som hindrar utvecklingen mot en infrastruktur i världsklass. Från regeringens sida vill man verkligen satsa, samtidigt som hon är medveten om att anslagsstrukturen ibland förstör planerna. Och hon betonade att alla berörda måste vara beredda på att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Likt de flesta andra förändringsprojekt.

Men är anläggningsbranschen beredd? Konsulternas dialog med TRV, genom temagrupp Anläggning, ska förhoppningsvis skapa både kunskap och beredskap inför paradigmskiftet. Många klagar på TRV, tror inte att de klarar förändringen internt, och efterlyser tydligare effekter regionalt, lokalt. ”Idag är detta ett projekt för ledningen, men ute i landet märks inga effekter”, sa en av konsulterna. Stefan Engdahl, chef på TRV för investeringar, lovar att det kommer att märkas under våren. Den nya inköpsfunktionen i TRV kommer ta tag i rodret. Den självständighet som funnits bland TRV:s projektledare kommer övergå till mer koncerngemensamma modeller och upphandlingsförfaranden. Stefan vill t ex se mer av AMA även inom TRV, istället för egna skrivningar.

Från STD-företagens sida vill jag bara betona – TRV har en plan! Vi följer den nära i våra dialoger. Nu är det dags att sluta leta fel. Nu är det dags att vi själva börjar ta ansvar och medverka. I denna förändring finns en stor affärsmässig potential. Missa inte den!