Fler hoppar av ingenjörsutbildningarna

· ·
Av Saga Hellberg, 07 Dec 2012

Söktrycket till civilingenjörsutbildningarna på våra högskolor är just nu ökande. Och i många fall tillfredsställande, även om det finns vissa områden där det vore önskvärt med fler sökande, t.ex. till anläggnings- och installationsinriktade utbildningar. En mer högaktuell fråga är hur vi från näringslivshåll kan stötta studenter så att de inte hoppar av utbildningarna, ett ökande problem.  Ett av svaren på den frågan är obligatorisk AIL – arbetsintegrerat lärande, i utbildningen. Det vill säga att studenterna tidigt får komma ut till presumtiva arbetsgivare och prova på olika typer av jobb som de kan få efter sin utbildning.

Jag har hittills inte träffat på en enda nybakad student som sagt att de inte skulle vilja vara ute i ”verkligheten” under sin utbildning. Det gäller både högskoleingenjörer och civilingenjörer. När vi nu driver frågan om AIL från centralt håll krävs att näringslivet bjuder till och öppnar upp för praktik av olika slag. Hur tänker ditt företag agera i frågan nästa år?

Den andra frågan vi har på agendan är alla ”nästan klara” studenter som inte tar ut sin examen. Det finns förstås många anledningar till det. En av dem är att de får en anställning innan de blir klara. Och det är jättebra. Ännu bättre vore det om arbetsgivaren ställer krav på att personen ifråga måste göra klar sin examen. Det finns olika lösningar. Just nu diskuterar vi inom Svenskt Näringslivs högskolegrupp om det ska införas någon typ av legitimation. Det existerar i andra europeiska länder.

Verkligheten brukar hinna ikapp de studenter som inte blir färdiga. Det kan så småningom vara ett hinder i karriären och definitivt för forskarkarriären. Det kan också vara ett hinder för företagen då kunderna numera specificerar kompetenskrav på de konsulter de vill ha med i sina projekt. Då duger inte ett gäng ”nästan” färdiga ingenjörer. Hur tänker ditt företag agera nästa gång ni anställer en ”nästan” färdig ingenjör?