Scarlett O’Hara handlar upp offentligt

· · ·
Av Yves Chantereau, 12 Dec 2012

Att upphandla kvalificerade tjänster som arkitekttjänster ställer krav på båda parter. Upphandlaren måste beskriva sina behov på ett tydligt sätt och den upphandlade måste räkna rätt för att kunna möta efterfrågan. Med jämna mellanrum hörs uppgivna suckar över vissa upphandlingar som avslutas med en prisbild som leder tanken till andra branscher.

Vi köper elektronik i stora volymer och nya produkter förändrar ständigt våra behov, hela tiden mer sofistikerade och komplexa. Trots en fantastisk teknisk utveckling av produkter blir priserna lägre och lägre. Till den grad att ingen av de aktörer som förser oss med dessa produkter längre tjänar några pengar. Många har gått i konkurs och fler lär det bli.

Vi förbrukar alltmer kapacitet på internet och på våra mobila bredband, nu till en volym som vi bara kunde drömma om för några år sedan. Vi betalar dock en bråkdel av det vi betalade då. Operatörerna får det allt svårare att gå runt.

Hur blev det såhär? Är företagen helt förblindade, är företagsledarna idioter? Är det vi konsumenter som driver utvecklingen? Eller är det bara ett illa fungerande samspel mellan de som säljer och köper? Eller är det bara så att stundens köptillfredställelse hindrar oss från ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna? Ja, det är mer sannolikt än att idiotförklara de stackars företagsledarna. Människan har helt enkelt en fantastisk förmåga att se kortsiktigt på sina handlingar.

När arkitektupphandlingar slutar med timpriser som är lägre än för städtjänster så har båda parter blivit som Scarlett O’Hara: ”Jag tänker inte på det idag, jag ska tänka på det imorgon.”