Är arkitektur design?

Av Yves Chantereau, 07 Jan 2013

I samband med diskussion om arkitekturmuseet riskerar en strid om begreppet design att blossa upp (se inlägget från Pär Eliasson i SvD).

Svenska Teknik & Designföretagen är en branschförening som förenar företag för arkitekter och för industridesigners. När vi i samverkan med Sveriges Arkitekter ber kulturdepartement att fundera ordentligt kring arkitekturmuseet uppdrag, menar vi att utredningen ska ”klargöra hur Arkitekturmuseets verksamhet kan utvecklas, hur verksamheten på ett bättre sätt kan inkludera vår tids stora frågor om hållbart stadsbyggande och hur form och design parallellt och ibland integrerat ska behandlas som samhällsfenomen, kulturfråga och museiuppgift”.

Design omfattar hela kedjan där alla olika aktörer bidrar till utvecklingen, från stadsplanering till produktframtagning. Låt oss inte förlora denna viktiga helhetssyn för att fokusera på mindre intressanta språkliga frågor.