Form, funktion och fuktskador

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 21 Jan 2013

Förra veckan utgjorde ett bakslag för byggbranschen: SVT visade den gamla franska dokumentären om Rem Koolhaas villa i Bordeaux. Och nästan samtidigt friade Göta Hovrätt småhustillverkaren Myresjöhus från att ersätta de husägare som fått fuktskador i sina hus på grund av enstegstätade putsfasader. Båda dessa händelser påvisar att naturlagarna är mäktigast men att byggbranschen tyvärr ibland inte inser det. I bägge fall kan man undra: vem ansvarar för felen? Ingen uppenbarligen. Och de stackars kunderna tvingas leva med inbyggda fel som de själva får åtgärda. Att återigen bli kopplad till fuskbygge är inte vad vår sektor behöver.

Att man tar emot vallfärdande arkitekter kan inte kompensera för det faktum att det regnar in och att Bordeaux-huset började ruttna sönder redan efter några år. Det finns en ironiskt parallell med Villa Savoye av Le Corbusier som också är en ikonisk byggnad; beställarna kunde aldrig flytta in på grund av fuktskador. Å andra sida hade sannolikt inte de vanliga villaägarna i Svedala ambitionen att bo i en ikonisk byggnad och valde ett svensktillverkat hus. Men de fick inte heller vad de har betalat för och tvärtom blir de dömda att betala för andras misstag. Det hela är både pinsamt och upprörande.

I dagens arkitekturkretsar pågår en debatt om arkitekturens kvaliteter och behovet av bättre kvalitet. Tyvärr handlar debatten mer om ”ikoneri” och ”ismer” än om grundkvaliteter. Det som byggs måste ändå vara ändamålsenligt men dit har vi uppenbarligen inte nått ännu.

Låt oss koncentrera oss på rätt kvalitetsfråga så att branschen en gång för alla kan bli av med fuskbyggestämpeln.

Vi är på väg, krav på bättre kontroll införs nu genom den nya PBL som ställer krav på byggherrar att bevaka kvaliteten. Det finns en hel del frågor kring detta, till exempel: om inte Myresjöhus själva visste att det var en dålig lösning hur skulle då deras privata kunder kunna veta det? Men får vi hoppas att det påverkar bygg- och projekteringsprocessen i rätt riktning, att tiden för ett seriöst kvalitetsarbete ska finnas och att insikten om att naturlagarna är mäktigaste sprids.