Brännpunkt: Högskolan lider av flera systemfel

· · · ·
Av Saga Hellberg, 23 Jan 2013

Tobias Krantz och Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv, skriver på SvD Brännpinkut om bristerna inom den högre utbildningen. De skriver att högskolans misslyckande inte beror på tillfälligheter eller enstaka misstag. Utan att det har sin grund i ett antal systemfel. Ett av de viktigaste rör den ekonomiska styrningen.

Svenska Teknik&Designföretagen stödjer Svenskt Näringslivs uppmaning: Högskolorna brister i akademisk kvalitet och kan inte förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden. Det är hög tid för en genomgripande reform av resursfördelningen till högskolan. Våra medlemsföretag är kunskapsintensiva och helt beroende av kvalificerade medarbetare med rätt utbildning.

Läs debattartikeln här.

Läs PJ Anders Linders ledare här.