Förutsättningarna för konsultaffären

· · · · ·
Av Lena Wästfelt, 01 Feb 2013

Konsultaffären är ett av våra fyra fokusområden. Det handlar både om affären i nuläget och i framtiden. Strax före jul var vi många som höll på att sätta kaffet i halsen när regeringen föreslog att betaltider är något man kan förhandla om. För tjänsteföretag, som är medarbetarintensiva, är detta minst sagt ansträngande. Storföretagen har i flera år tuffat till villkoren och att förlänga betaltiderna är att kräva att de mindre företagen ska agera som bank.

STD-företagens Anders Persson tog sig an uppgiften och tog kontakt, diskuterade med och informerade varenda inblandad politiker. Och när riksdagen röstade i förra veckan var det till vår fördel. Regeringen har nu i uppdrag att återkomma med nytt förslag om lagstadgad betaltid om 30 dagar.

Andra gången kaffet fastnade i halsen var när SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) nya strategi blev känd för medlemsföretagen. SL, en offentlig beställare, har nu hittat ett sätt att komma runt besvärliga upphandlingsförhållanden genom att anlita en konsultmäklare. Valet föll på ZeroChaos. De tar nu kontakt med konsulter som är kända för SL och erbjuder dem uppdrag, med ZeroChaos som avtalspart. För stunden går vi igenom avtalsvillkoren, som är en salig blandning mellan IT-avtalet, bemannings- och ABK-avtalet. Vi kommer att återkoppla till SL så att avtalet åtminstone stämmer överens med konsultansvarsförsäkringen, till att börja med.

Vi håller ögonen på våra medlemsföretags förutsättningar och affärsvillkor. Vi agerar för förändring där förändring behövs. Du vet väl att ni som medlemsföretag gärna får komma med tips och synpunkter på saker som påverkar ert företag. Vi finns numera också i fler kanaler, för att det ska bli enklare att prata med oss och följa vårt arbete.

Diskutera med oss på Twitter

Få branschnyheter via LinkedIn

Träffa oss på Facebook