Satsa på FoU där ingenjörerna finns

· · · · ·
Av Anders Persson, 06 Feb 2013

DEBATT: Vi investerar stora summor på att utbilda ingenjörer, vars kompetens vi sedan inte drar full nytta av. Det är hög tid att se över systemet för att ytterligare involvera de ingenjörstäta tjänsteföretagen i forsknings- och innovationssatsningarna. Det skriver vi tillsammans med Almega idag på tidningen Ny Tekniks debattsida.

Världen konkurrerar om kompetensen. Det handlar om vem som har mest och bäst kunnande. Vem som har bäst förmåga att omvandla kunskap till värdeskapande processer, tjänster och produkter. Ska Sverige gå ut som vinnare i kompetenskriget måste vi tänka om. Vi investerar enorma pengar i fantastiska ingenjörsutbildningar, som i många fall skulle kunna utnyttjas bättre. Vi måste skapa system som främjar och involverar alla aktörer i forsknings- och innovationsarbetet. Här spelar de kunskapsintensiva tjänsteföretagen en avgörande roll.

Strax före årsskiftet lät Almega SCB kartlägga var dagens högskole- och civilingenjörer arbetar. Det visade sig att drygt 50 procent arbetar i privat tjänstesektor, att jämföra med 38 procent i tillverkningsindustrin och byggindustrin tillsammans. Av ingenjörerna i privat tjänstesektor återfinns hälften i kunskapsintensiva data-, teknikkonsult-och arkitektföretag.

Det finns en myt om att tjänstesektorn huvudsakligen fungerar som underleverantör till industrin och är helt beroende av denna. I själva verket genererar industrin omkring 1/4 av jobben inom så kallade företagstjänster, bland annat teknik- och datakonsulter – medan den kunskapsintensiva tjänstesektorn genererar nära dubbelt så många.

Lyft blicken från backspegeln och fokusera på kompetensen, för att lyfta kunskapsnationen Sverige.

Läs hela artikeln här.