Bostadsdialog på hög nivå

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 14 Feb 2013

Igår bjöd kulturministern och bostadsministern in till dialog kring arkitektur och bostadsbyggande. Ett antal prominenta deltagare ventilerade högt som lågt. Bostadsminister Stefan Attefall vill ha nya bostäder snabbt! Arkitekterna generellt oroade sig för att snabbt = låg kvalitet. Man betonade vikten av att bygga livsmiljöer där människor verkligen vill bo och som håller över tid.

PBL och det tunga arbetet med planprocessen fick också luft. Hur kan vi korta den – utan att tumma på demokratin? Några av arkitektkontoren har prövat nya samverkansprocesser i tidiga skeden – med goda resultat. Deltagarna var eniga om att samverkan är ett ledord – både med brukarna och aktörerna emellan.

Men ekvationen är komplex. Det finns byggrätter som bara ligger och väntar. I fel områden, där vill ingen bo eller där infrastruktur saknas. På andra håll är intresset stort och markpriserna höga. Så höga att byggarna inte kan räkna hem projektet. Det kostar mer att bygga än de boende är beredda att betala.

Stefan Attefall, som är en handlingens man, ville ha konkreta förslag som snabbt kan omsättas i åtgärder. Just nu har socialdepartementet 22 pågående utredningar för att försöka lösa upp alla hinder för mer byggande.

Mötet slutade med ett förslag: att ta upp diskussionen om ett gemensamt visionsdokument. För ett antal år sedan tog Lena Adelsohn Liljeroth initiativ till ett styrdokument för arkitektur. Jag sa att vi välkomnar ett gemensamt dokument som stakar ut riktningen. Det tjänar alla parter på och förhoppningsvis kan vi få upp rätt frågor på agendan.

Sveriges Arkitekter, tillsammans med STD-företagen, bjöd in till ett nytt möte och dialog. Kulturministern såg gärna ett sådant, men ville skjuta fram det till efter sommaren.