Vi är beroende av matematiken

· · · · ·
Av Saga Hellberg, 21 Feb 2013

Har ni följt debatten om matte i skolan? På SvD Brännpunkt skriver elva debattörer från näringsliv, skola och akademi om behovet av mer matteundervisning. ”Goda baskunskaper i matematik hos befolkningen är fundamentalt för ett demokratiskt samhälle”, understryker sedan två professorer och en medlem ur vetenskapsakademin på samma plats. Men det är inte alla som håller med. En professor vid Linköpings universitet hävdar tvärt om att ”sanningen är att om man inte ska ägna sig åt matematiktung verksamhet inom forskning och utveckling, så klarar man sig med mycket lite matematik i det moderna livet.”

Svenska Teknik&Designföretagen representerar arkitekter och teknikkonsulter inom bygg och industri. Vi är helt beroende av människor som kan räkna. Våra medlemsföretag är kunskapsintensiva företag och en av baskunskaperna är matte. Kunskaperna är helt avgörande när man ska göra beräkningar för att bygga hus och anläggningar eller konstruera styrprocesser i industrin. Den som påstår något annat, till exempel att datorerna räknar åt oss, har inte insikt i vad som krävs av en ingenjör idag.