Vad gör en ordförande hela dagarna?

·
Av Gästbloggare, 27 Feb 2013

Vad gör en ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen om dagarna? Vår ordförande Inger Lindberg Bruce berättar.

Det dagliga arbetet pendlar mellan att se på vår bransch och dess utveckling och att lösa detaljfrågor inom arkitektprofessionen i byggprojekt. Ibland kan det tyckas ogörligt att förena dessa olika nivåer av problemställningar, ibland under samma timma. Men en sak är säker: det är aldrig tråkigt! Tiden rusar iväg.

Att låta tankarna formuleras kring bransch, forskning, LOU och avtalsförhandlingar stimulerar intellektet. Likaväl som att med arkitektens hand som verktyg dyka ned i skissprocessen vare sig det gäller detaljutformning av ett glasparti eller att vara med och utforma människans miljöer. Båda delarna i det dagliga arbetet är minst lika inspirerande och stimulerande och båda behövs!

Det är en verklig förmån att som ordförande få möjlighet till inblick i olika sektorer inom STD-företagen och kunna vara med och påverka konsultföretagens viktiga frågor inför framtiden.

Fokus just nu är rekrytering. Framförallt de tekniska konsulterna är i behov av nya medarbetare och det gäller att få unga att välja de tekniska högskoleutbildningarna. Konsulter har kul på jobbet – nästan jämnt!  Och upphandlingsfrågor är ständigt aktuella – LOU förstås, men att också att kunna använda  ABK 09 ograverat utan ”bortskrivningar”. ABK 09 har ju trots allt samförhandlats av branschens aktörer inom BKK.

 

Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen

Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen