Statens centrum för arkitektur och design

· · ·
Av Lena Wästfelt, 04 Mar 2013

Arkitekturmuseet och dess namnbyte har gjort ett plötsligt intryck på hela Sverige. Nyheten om namnbytet skördar stor uppmärksamhet i massmedia. Och det omdefinierade uppdraget ger faktiskt en viktig signal i sin formulering; Museet ska vara ”en kraftfull statlig arena för att belysa vikten av arkitektur, form och design i människors liv och i ett framtida hållbart samhälle.”

Det är bra att uppmärksamhet riktas mot ett sådant viktigt område och att uppdraget förtydligas. Man kan passa på att göra en kort reflektion över begreppen ”arkitektur, form och design”. I allmänhetens ögon är design ofta lika med formgivning av prylar. Och där gömmer sig en hel del gamla attitydproblem. Trots att arkitekter och industridesigners har en hel del av lära av varandra, särskilt i en tid av förändring. Människovänlig gestaltning av hög kvalitet borde vara en viktig gemensam närmare mellan två yrkeskårer som ibland har haft en spänd relation.

I en mer internationell tolkning är designen förknippad med den skapande processen, som många av våra konsulter ägna sig åt. Allt från produkter och hus till avancerade konstruktionslösningar och formgivning av broar. Och det är kanske så vi vill att begreppet ska tolkas när det nya centret för arkitektur och design skapas. Även om det är långtifrån säkert att det är så det är tänkt från regeringssidan.

Svenska Teknik&Designföretagen har medlemsföretag både bland arkitekt-, teknikkonsult och designföretag. Vi ser uppdraget för Statens centrum för arkitektur och design som en möjlighet att närma sig en större, gränsöverskridande dialog om det hållbara samhället. Låt oss hoppas att tillfället som bjuds tas på allvar.

 

Läs även vår debattartikel om Arkitekturmuseets uppdrag, i SvD i december.

Även DN skriver idag om namnbytet.