Arkitekturen behöver mer utrymme

· · ·
Av Yves Chantereau, 08 Mar 2013

Jag bloggade häromdagen om att arkitekturen är under attack. Låt oss inte bli förblindade av trendfaktorn. För trender är trender och deras mest utmärkande egenskap är att de går över. Därför känns det extra oroande att det ropas efter mer kontroll.

En vanligt förekommande tes är att politiker och deras tjänstemän borde ställa högre kvalitetskrav. Man behöver inte vara särskilt nyliberal för att bli rädd för detta. Vad betyder det? Ska vi ha utveckla en svensk variant av nordkoreansk styrning av arkitekturen och dess kvalitet? Detta för tankarna till ”Le salon des refusés”. Manet fick inte ställa ut ”Le déjeuner sur l’herbe”. För den statliga kommittén tyckte inte om den.

Med liknande manér skapar dagens styrning en arkitektur som är mainstream. Och hur skulle det kunna bli på något annat sätt? Vi har ett officiellt skönhetsråd i Stockholm, det är så officiellt det kan bli.

Det är en omöjlighet att frigöra den skapande kraften som finns hos våra svenska arkitekter genom råd, anvisningar och kvalitetskontroller. Staten och staden ska ställa funktionskrav, de finns definierade i BBR, tjänstemännen ska vara tillsynsmyndigheter, punkt slut. Illa genomtänkta tävlingar och parallella uppdrag kommer att utarma kåren och skapa en kultur där presentationsbilden blir allt, bara kommittén tycker om den.

Framgångsreceptet är så mycket enklare: Låt arkitekterna jobba i fred.