Hållbarhetscertifiera anläggningar – en möjlighet

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 14 Mar 2013

När FiA (Förnyelse i anläggningsbranschen) uppstår för en dag är det Friends Arena som är mötesplatsen. En gigantisk arena mitt i en byggarbetsplats – och vi är många som får leta efter ingången. De traditionsenliga inledningstalen hålls av infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd och generaldirektören Gunnar Malm.

Det som imponerar med ministern är att hon kan prata oavbrutet i tjugo minuter, utan manus eller ens en stakning. Väl inövat, men var det något nytt? Sessionerna under eftermiddagen gav desto mer. Det första handlade om CEEQUAL, ett brittiskt certifieringssystem för anläggningar. En liten expertgrupp har gått igenom systemet och funnit det användbart för oss i Sverige. I slutet av presentationen tog Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council över stafettpinnen. Inom ramen för SGBC ska man tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram en modell att tillämpa här. Saga Hellberg representerar STD-företagen och kommer successivt förmedla vad som sker.

Den andra sessionen handlade om Innovationsupphandling. Vi är många som önskar, vill och ser fram emot detta – men hur ska det egentligen gå till? På Trafikverket har man tillsatt Ida Sundvakt som ansvarig och hon kommer med sin stab klura ut hur Trafikverket ska kunna handla upp mer innovationsfrämjande. Det handlar både om att definiera vad som är innovation, främjande och hur det ska fungera med upphandlingssystemet. De kontakter STD-företagen redan har med Trafikverket kommer innebära att vi även kan vara med och påverka på detta område.

Som ett exempel på innovationsupphandling presenterade en kommun hur man gått tillväga när man skulle göra en ny sandtäckt. Genom att fråga ”hur mycket får vi för 18 mkr?” hade man fått in flera kreativa förslag, strax under takbeloppet – och slutnotan blev inte heller högre. Kanske en bra tanke? Men vi har sett den i flera år på arkitektsidan. Med tävlingsformen blir det mycket gratisarbete. Det är bara vinnaren som kan räkna hem hela förarbetet. De övriga fick bara betala. Ett tankefel, tycker vi på branschorganisationen. Utmana gärna kreativiteten – men ge skälig ersättning.