SL:s konsultinköp granskas

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 18 Mar 2013

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har gjort en betydande förändring i sitt upphandlingsförfarande av konsulter. Från att själva ha handlat upp konsulter anlitar de nu konsultmäklarföretaget Zerochaos. Agerandet ter sig lite märkligt och STD-företagen har ifrågasatt om detta sätter LOU/LUF ur spel, då Zerochaos är en privat aktör.

Konsekvensen blir att bland annat att transparensen inte finns på samma sätt, att utvärderingskriterierna blir mer på pris än kompetens/kvalitet samt att avtalsvillkoren avviker från det traditionella ABK-avtalet. Dessutom blir Zerochaos avtalspart, istället för SL. Mot bakgrund av att SL är en stor beställare i Stockholmsområdet, som många konsultföretag har uppdrag hos, har STD-företagen bett Konkurrensverket titta närmare på detta förfarande.

Läs SvD:s artikel ”SL:s konsultinköp kan bryta mot lagen” här.