Nu är det max 30 dagar som gäller

·
Av Anders Persson, 20 Mar 2013

Den 16 mars fick vi en ny lag som syftar till att korta betalningstiderna i näringsliv och offentlig sektor. Igår skickade Justitiedepartementet ut en remiss om kompletterande lagändring som hanterar nästa steg.

En rad undersökningar visar att långa betalningstider har stora negativa effekter på näringslivet. Därför har EU beslutat om ett direktiv som ska skapa förbättrade rutiner. Sveriges riksdag beslutade i januari att genomföra lagändringar som ska korta betalningstiderna till max 30 dagar. Lagen som nu träder i kraft gäller alla typer av verksamheter och är dessutom indispositiv (d.v.s. kan inte avtalas bort av parterna) för offentligt ägda verksamheter och bolag.

Riksdagens beslut fastslog även att lagen ska vara indispositiv mellan privata näringsidkare. Förslaget på hur denna förändring av lagtext ska genomföras skickades ut på remiss från Justitiedepartementet den 19 mars. Helt i linje med riksdagens beslut och löftet från Annie Lööf och Beatrice Ask att lösa detta inom kort. Den skärpta lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Generellt gäller max 30 dagars betalningstid redan nu för alla avtal och kontrakt tecknade efter den 16 mars i år. Lagen tillämpas inte på fordringar till följd av avtal som har ingåtts innan dess. Den nuvarande formuleringen tillåter dock en leverantör att erbjuda längre betalningstider än 30 dagar om denne uttryckligen godkänner d.v.s. begär det.

Läs Justitiedepartementets förslag till skärpt lagändring här.
Läs mer om lagen som gäller nu här.