Arkiv för april 2013

Antal poster: 7

Kvalitetsupphandling eller kvalitet i upphandling?

Av Yves Chantereau, 25 Apr 2013
Arkitektur · Upphandling · Upplands Väsby · Zaha Hadid

Debatten har tagit fart om Zaha Hadids uppdrag i Upplands Väsby, ett uppdrag som direktupphandlades av kommunen för en summa som långt överstiger direktupphandlingsgränsen. Får man göra så?

Tjänsteinnovation nyckeln till framgång

Av Anders Persson, 18 Apr 2013
innovation · Tjänsteinnovation

Det kan kännas självklart att det är viktigt för Sverige att satsa på tjänsteforskning. Lika självklart som att detta skulle stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Om Sverige och svenska företag ska fortsätta att stärka sin roll på den internationella marknaden krävs ytterligare satsningar.

Högskola söker näringsliv

Av Saga Hellberg, 17 Apr 2013
Forskning · Högskola · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn · Utbildning

Samverkan mellan högskola och näringsliv är en het fråga i högskolevärlden just nu, hur det ska gå till och vilka arenor som finns.

Svensk teknikkonsultkompetens efterfrågas i Norge

Av Anders Persson, 11 Apr 2013
kompetens · Norge · SubSea · Teknikkonsult

Konsultmarknaden för system och produktutveckling inom industrin är i ständig förändring.

Företagens syn på högre utbildning

Av Saga Hellberg, 08 Apr 2013
Svenskt Näringsliv · Utbildning

Svensk Näringsliv har släppt en ny rapport från en undersökning. Undersökningens huvudslutsats är att företagen tycker att högskolans misslyckas med sin viktigaste uppgift: är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden.

Konsultköp om bakfoten

Av Lena Wästfelt, 04 Apr 2013
Debatt · DN · Konsultköp · Kosult · Kunskapskonsulting

Dagens Nyheters rubrik ”Kostnaderna för konsulter skenar i väg” (30/3) tyder på okunnighet om effektiv resursanvändning.

Arkitektkår i förvirring?

Av Yves Chantereau, 02 Apr 2013
Arkitektur · Kvalitet · Marknad · Offentlig upphandling · Politiker · Tävlingar

Senaste numret av Arkitekten innehåller ett intressant debattuppslag. På ena sidan beklagar Thorbjörn Andersson och Peter Erséus det låga deltagandet i tävlingar bland svenska arkitekter. På andra sidan uppmanar Emma Jonsteg oss att sluta skänka bort arbetstid. Ett intressant dilemma – innebär inte tävlingar per definition gratis arbete? Vem ska man lyssna på? Arkitekttävlingar verkar […]