Arkitektkår i förvirring?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 02 Apr 2013

Senaste numret av Arkitekten innehåller ett intressant debattuppslag. På ena sidan beklagar Thorbjörn Andersson och Peter Erséus det låga deltagandet i tävlingar bland svenska arkitekter. På andra sidan uppmanar Emma Jonsteg oss att sluta skänka bort arbetstid. Ett intressant dilemma – innebär inte tävlingar per definition gratis arbete? Vem ska man lyssna på?

Arkitekttävlingar verkar ha ett attraktivt och mystiskt sken över sig. Kvalificeringsprocessen för inbjudna tävlingar är dock en process som trivs bäst i skuggan. Det har uppenbarligen blivit sexigare att bjuda in utländska än svenska arkitektkontor, även för de mest basala uppdragen. Utländska arkitekter är bra för den politiska fåfängan och jag tror att det räcker som motiv. Thorbjörn och Peter hävdar utan argument att utländska arkitekter är ”oftast bättre än vi”. Det vore bättre om svenska arkitekter slutade ursäkta sig för sin påstådda okunskap och medelmåttighet. Sträck på er och befria era kreativa krafter istället.

Så till Emma Jonstegs artikel. Självklart ska man våga kräva rätt betalning för att leverera rätt tjänst till rätt kund. Det är grunden för varje affärsverksamhet. Vi på Svenska Teknik&Designföretagen har ofta beklagat de alldeles för låga arvodesnivåer som offentliga upphandlingar ofta hamnar i. Men det inte bara är upphandlarnas fel. Konsulter och arkitekter bär en stor del av ansvaret, när de utan tvång lämnar alldeles för låga timpriser. Fokus på värde i stället för kostnad och behovet av att hitta andra affärsmodeller är frågor vi ständigt arbetar med.

Under våren kommer vi att hålla seminarier om konsultaffären i hela Sverige. Kom och prata med oss.