Företagens syn på högre utbildning

·
Av Saga Hellberg, 08 Apr 2013

Svensk Näringsliv har släppt en ny rapport från en undersökning som ger svar på några frågeställningar som inte penetrerats tidigare. Undersökningens huvudslutsats är att företagen tycker att högskolans viktigaste uppgift är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden. Det anser man inte att högskolan som institution klarar av.

65% menar att det är av stor betydelse medan endast 28% tycker att högskolan faktiskt klarar av uppgiften. Här kan en av förklaringarna finnas till den allt större matchningsproblematiken som diskuteras idag. En annan frågeställning som tas upp i rapporten är vilken typ av meriter som är viktiga vid anställning. Där var den överlägset viktigaste att studenten haft någon form av praktik eller annan relevant arbetslivsanknytning under utbildningen.

Ytterligare en aspekt är att studenterna inte gör klart sin utbildning eller inte tar ut sin examen. Många gånger beror det på att de får arbete innan de är klara. Det är inte så problematiskt för företagen vid den första anställningen men sedan kan det bli problem för personen. Men det ställer till andra problem. Det försvårar statistik och uppföljning, försämrar bilden av svensk högre utbildning, ger svårigheter att få arbete på en internationell arbetsmarknad, undergräver förtroende och tilltro till högre utbildning. Det här är helt och hållet ett svenskt fenomen som inte skulle vara möjligt i övriga Europa.

Vi i högskolegruppen inom Svenskt Näringsliv kan bara konstatera att de frågor vi arbetar med är högaktuella. Vi arbetar vidare med att påverka för en reformering av resurstilldelningssystemet. Det är de faktorer som arbetslivet tycker är viktiga som ska ge högskolorna incitament. Rapporten i sin helhet (lättläst, 21 sid.) finns att hämta här.