Högskola söker näringsliv

· · · ·
Av Saga Hellberg, 17 Apr 2013

Samverkan mellan högskola och näringsliv är en het fråga i högskolevärlden just nu, hur det ska gå till och vilka arenor som finns.

En arena som har seglat upp i topp är samverkan genom gemensam forskning. Här har konsultföretagen alla chanser att – förutom att bidra med input i ett spännande forskarämne inom samhällsbyggnad – också etablera kontakter med högskolorna. Formas har en pågående utlysning just nu för projekt inom hållbar samhällsbyggnad.

På ett seminarium som IQS höll förra veckan var ”byggforskningshögskolesverige” på plats och presenterade många bra idéer till forskningsprojekt. Det man efterlyser är samverkan med näringslivet. Läs om utlysningen och ta del av de olika idéerna. Hittar du något som verkar spännande – tveka inte att kontakta aktuell högskola. Leder inte ansökan till pengar i år så kanske nästa år. Det kommer att finnas pengar att söka inom området i flera år framöver. Och vinsten kan vara att ni finner varandra för andra former av samarbeten framöver.

Men du – det är bråttom! Ansökningar ska vara inne senast 23 maj.