Upphandling av konst?

· · ·
Av Pernilla Samuelsson, 03 Maj 2013

Den senaste tiden har det förekommit en del artiklar i pressen om Upplands Väsby kommuns oannonserade upphandling av arkitekttjänster från Zaha Hadids Londonbaserade arkitektkontor. Upphandlingen görs för att bygga om en station. Kommunen har använt sig av ett undantag som medger upphandling utan annonsering om det som upphandlas av konstnärliga skäl kan fullgöras av endast en leverantör.

Kan arkitekttjänster vara konst i LOU:s mening? Sannolikt inte. Undantaget i LOU tar sikte på konst i traditionell bemärkelse och det skulle vara mycket märkligt om arkitekttjänster skulle räknas dit, oavsett hur mycket de tillför till den dagliga miljön som vi vistas i. Det räcker inte heller att en tjänst som sådan faller in under undantaget för att den bedöms vara konstnärlig. Det krävs därutöver att det finns en specifik kravbild som endast en leverantör kan leverera utifrån.

Finns det någon specifik kravbild i detta fall? Jag tror inte det. Då utgår jag ifrån att kravbilden inte är den skiss som Zaha Hadid ursprungligen ombads ta fram, eller? Om vi nu antar att det finns en specifik kravbild. Varför är det då endast Zaha Hadid som kan leverera enligt denna? Det är kommunen som har bevisbördan för detta och kommunen har ju inte konkurrensutsatt upphandlingen så att den vet vilka alternativen är. Tyvärr pekar mycket på att det här är en otillåten direktupphandling och att den som sådan kan bli en dyr historia för Upplands Väsby kommun och dess skattebetalare.