Byggpolitik eller Arkitekturpolitik?

· · · ·
Av Yves Chantereau, 17 Maj 2013

Catherina Fored skrev nyligen ett debattinlägg med rubriken ”Regeringens byggpolitik gör Sverige fulare”. Hon saknar ordet arkitektur i alla de utredningar som ska få fart på nybyggnationen. Debattinlägget besvarades av ansvariga ministrar Stefan Attefall och Lena Adelsohn Liljeroth under rubriken ”Arkitekturpolitiken ska utvärderas”. Självklart har de olika åsikter i frågan. Kanske beror det på att de pratar om olika saker. Catherina pratar om byggpolitik och ministrarna om arkitekturpolitik.

Kan man öka kvantiteten och samtidigt förbättra kvaliteten? Det tar väl emot att säga det men det är ju så hela vårt samhälle har utvecklats under väldigt lång tid: bättre produkter med högre kvalitet till lägre kostnad. Det gäller för mycket men inte för allting såklart. Vissa områden har trots ökade kontroller inte utvecklats i samma riktning. Ibland har högre kvantitet blivit lika med sämre kvalitet (om man inte bedömer hästkött som bättre än annat kött till exempel). Lite så har det blivit för byggandet. Trots en ganska kraftig ökning av regleringar och förordningar har inte kvaliteten blivit högre.

Och det blir svårt att inte sympatisera med båda debattinlägg. Det finns en befogad oro att en ökad kvantitet ska gå ut över kvaliteten. Samtidigt som ministrarna med rätta påpekar att det är ökad frihetsgrad och inte regleringar som möjliggör en förbättring av kvaliteten.

Idag är det mycket vanligt att tjänstemän och politiker tycker att utländska arkitekter är ”bättre”. Det har jag bloggat om tidigare. De utländska arkitekternas kompetens har kunnat utvecklas i ett mer ”liberalt” kreativt klimat, som är mer experimentorienterat. Ibland med ett resultat som gör att man kan ifrågasätta den ”påstådda” kompetensen. Det är ju själva poängen med experiment: man måste våga misslyckas också.

I sammanhanget och mitt i debatten vill jag ändå tro mer på att ”vägen till en högre arkitektonisk kvalitet går inte via ökade regleringar, fler lagar och förordningar”, som ministrarna skriver.

Låt arkitekterna jobba i fred helt enkelt.