Tio år i STD-företagens styrelse

· · ·
Av Gästbloggare, 12 Jun 2013

Det är nu tio år sedan jag valdes in i STD-företagens styrelse. Då var jag nybliven vd för WSP Sverige och visste nog inte riktigt vad jag gav mig in på. STD-företagen som organisation hade då inte många år på nacken. Föreningen sökte sin identitet som samlande branschorganisation för både industrikonsulter, byggkonsulter och arkitekter men också för både stora och små bolag. Det var ingen lätt uppgift och mycket har hänt sedan dess.

Styrelsen, vd och kansli har genom åren brottats med frågan: Hur vi ska hitta en röd tråd i våra aktiviteter, som stärker vår position som konsulter i våra respektive branscher och samtidigt är konkurrensneutrala aktiviteter bland våra medlemmar? Under den första perioden hanterade vi frågor som medlemsavgifter och utbildning. Och inte minst vilken typ av service som STD-företagen ska ge sina medlemsföretag. Det är en fråga som kanske inte tycks så stor men sedd ur ett konkurrensperspektiv blir den genast mer komplicerad.

Under de senaste åren tycker jag att STD-företagen har hittat rätt väg. De övergripande frågorna är och måste vara att jobba med profilering av konsultbranschen; dess företag, resursförsörjning och villkor. Kansliet gör ett mycket bra arbete med opinionsbildning, kontraktsvillkor och mycket annat.

Under de här åren har flera branschprofiler passerat revy i styrelsen. Det har varit lärorikt att lära känna dem, att umgås och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen. Tillsammans med dessa personer har jag i olika sammanhang fått möjlighet att engagera mig i många nyckelfrågor såsom hållbarhet, produktivitetsförbättringar, samarbete och respekt mellan branschens parter. Samt inte minst hur vi som konsulter ska bidra med vår kompetens för projektens bästa och samtidigt få betalt för denna kompetens.

Det finns särskilt två områden där jag känner att branschen gjort framsteg under den här tiden:

  • Graden av samverkan har ökat. Fortfarande finns det en brist på respekt för varandras kompetenser men jag tycker att vi gör framsteg. BIM har kommit för att stanna. Det handlar i första hand om ett förändrat arbetssätt där kunskap och information tas till vara i hela kedjan, från tidiga skeden till förvaltning. Jag är övertygad om att det leder till bättre beslutsunderlag, högre kvalitet och ökad produktivitet.
  • Genom sammanslagningen av BIC och BQR till IQ Samhällsbyggnad har vi tagit ett första steg mot en mer samlad teknikutveckling. Bygg- och anläggningsbranschen måste visa upp ett enat ansikte mot politiker, stat och finansiärer om vi skall få tillräcklig kraft bakom våra frågor.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Lena och kansliet för ett bra jobb. Det är med lite sorg i hjärtat som jag nu lämnar styrelsen efter tio år. Men nu är det dags att lämna över till nya krafter. Jag önskar den nya styrelsen och kansliet all framgång.

– Rikard Appelgren

Rikard Appelgren

Rikard Appelgren är vd för WSP Sverige och har suttit i STD-företagens styrelse i tio år. Foto: WSP Sverige