Mer pengar genom samfinansiering

·
Av Lena Wästfelt, 14 Jun 2013

Alla pengar, i statsbudgeten, kan inte gå till infrastrukturen. Redan nu satsas en hel del pengar här, samtidigt som man utökat med ytterligare närmare 100 miljarder. Regeringen har hittills varit främmande för t ex OPS-lösningar, med samfinansiering. Samtidigt skulle pensionsfonder och andra investerare kunna få en bra avkastning, genom nyttjandeavgifter, om de fick satsa i långsiktiga infrastrukturprojekt.

Det handlar både om statsbudgetens fördelning och om hela Sveriges tillväxtförmåga. Nu har man satsat en hel del på järnvägen längs kusten, men hur är det ställt med t ex inlandsbanan? I det heta Stockholms-området talar man om infrastrukturkollaps, samtidigt som norra länken blir allt mer en verklighet – och några av oss hoppas fortfarande på Förbifart Stockholm och utbyggnad mot Nacka, en östlig förbindelse.

I maj bjöd STD-företagen in region Skåne för att diskutera nya sätt att investera i infrastruktur. Det har väckt intresse på andra håll i landet och under hösten satsar Luleå på att ha ett liknande forum. Den kommande Investeringssignalen visar att medlemsföretagen fortsatt har mycket att göra inom infrastruktur, medan både Norrbotten och Skåne upplever väsentligt mindre.

STD-företagen skulle vilja se mer av finansieringsformer som bygger på samverkan. Vi hoppas politikerna på nationell nivå tänker om – och öppnar för möjligheter som kan visa vägen mot framtiden.