Attefall häcklas av tyckarna

· · ·
Av Lena Wästfelt, 01 Jul 2013

Bostadsminister Stefan Attefall häcklades under dagens seminarium om bostadsbyggandet. Trettiosju utredningar till trots menade man att de skulle ge föga effekt. Med siffror men mest tyckanden, försökte Hans Lind och Runar Brännlund krossa Attefalls ambitioner. Skillnaden mellan herrarna är dock att medan den förra gör, sitter de andra still och kritiserar.

Bostadsministern menar allvar, han vill öka byggandet. De analyser man gjort inom departementet har bland annat satt PBL-processen i fokus. Tio år i Sverige motsvaras av två till två och halvt i Tyskland. Att just korta tiden mellan marktilldelning, bostadsbyggande och faktiska intäkter är det man skjutit in sig på. Därtill vill Attefall öka rörligheten i det befintliga beståndet. Genom att underlätta andrahandsuthyrningen vill han få plats för fler. Dessutom har han gett Boverket i uppgift att utreda och hitta vilka krav man kan ta bort när det gäller små bostäder, tex studentbostäder.

Attefall avslutade seminariet med att lova många propositioner under höst och tidig vår. Allt för att byggandet ska få fart, tillväxten ska vara tryggad och de bostadslösa få hopp. Imorgon ställer STD-företagen och Sveriges Arkitekter honom till svars i debatten om kvantitet kontra kvalitet. Många nya bostäder med låg kvalitet vill vi inte ha. Att behålla det hållbara perspektivet även i detta prekära läge är ett viktigt budskap från oss organisationer. Vi vill också gärna se ett arkitekturprogram värt namnet – ett budskap som vi kommer proklamera än mer under hösten.

Lena Wästfelt, på plats i Almedalen