Dag 2: Byggande och boende i Almedalen

· · · ·
Av Yves Chantereau, 02 Jul 2013

Dag2

Under Almedalsveckans andra dag har man hunnit lyssna på en hel del seminarier, av varierande kvalitet såklart. Men följer man debatten om arkitekturen generellt och bostadsbyggandet i synnerhet finns det alltid nya insikter och vinklar, även i uråldriga frågor.

Anders Lago deltog i morse i ett seminarium om innovation för bostadsbyggandet och påpekade att det saknas en reflektion kring finansieringen. Som med mycket annat förlitar sig politiken även här på marknadskrafterna. Just när det gäller bostäder har hushållens skuldnivå ökat lavinartat de senaste åren. Dels på grund av överföring av finansiering från det allmänna till det privata. Men även på grund av den kraftiga prisökning som bostadsbristen skapat. Det skulle behövas en dubblering av produktionstakten för att komma ikapp bostadsunderskottet. Men jag har hittills inte hört någon fråga sig vem som förväntas lägga ut det nödvändiga kapitalet. Riksbanken lär inte gilla att hushållskulden fortsätter att öka och om inte politikerna anser att det är deras fråga lär vi fastna i ett permanent underskott som hotar Sveriges tillväxt.

I ett annat seminarium försökte man diskutera frågan om ägarlägenheter, som är den vanligaste boendeformen utanför Sverige. Köp en lägenhet och gör vad du vill med den, hyra ut eller bo själv. Domedagslistan med faror som målades upp kan jag inte återge. Den uppvisade stor okunskap om en ägandeform som helt enkelt låter människan bestämma själv, i stället för att vara beroende av en kollektiv lösning. Det var uppenbarligen en alldeles för vild tanke för Sverige. Det är synd såklart eftersom en tredje form av ägande, vid sidan av hyres- och bostadsrätter, säkert skulle kunna bidra till att lösa en del (även om liten del) av bostadsbristen.

I ett tredje seminarium diskuterades frågan ”Var ska folk bo i Stockholm?” Ingen av paneldeltagarna hade ett enkelt svar. Men: Folk ska ju bo var de vill helt enkelt. Huvuduppgiften för förvaltningar och den politiska styrningen är att möjliggöra just detta.

Almedalen är en spännande mötesplats där nya tankar föds, som kan förändra vårt samhälle. Men man ska inte underskatta den konservativa kraften och rädslan för det okända som tittar fram emellanåt. Snart är det dags att diskutera kvantitet kontra kvalitet i våra bostäder, vi får se om den innovativa kan överväga den konservativa i den debatten.

Välkomna till kvällens seminarium i Almedalen – QIMBY! Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet! 17.30-18.30 i Kårhuset Rindi. Är du inte på plats kan du se webbsändningen här nedan. Anordnas i samarbete med Sveriges Arkitekter.