Utbildning och ny teknik i Almedalen

·
Av Saga Hellberg, 04 Jul 2013

Almedalen

Nyss hemkommen från Visby efter ännu en inspirerande vecka i Almedalen kan man i alla fall konstatera en sak; man vet aldrig i förväg hur Almedalsveckan ska gestalta sig. Och det är en del av tjusningen. Några av höjdpunkterna var att både Almega och vi, STD-företagen, använde ny teknik i vår kommunikation. Och att det pratades mycket om utbildning.

Almega hade en 3D-skrivare på plats med två entusiastiska herrar som levererade partiledarhuvuden och annat i parti och minut. STD-företagen hade bl a ett kvällsmingel efter Reinfeldts tal där vi bjöd på en innovativ show. Se den här. Den blir nog en snackis i branschen…

Jag besökte också ett antal seminarier som handlade om utbildningsfrågor på det högre och övergripande planet. I en sammanfattning kan man säga att alla nu på allvar har förstått att samverkan mellan skola och näringsliv MÅSTE öka på olika sätt. Sverige har inte råd att utbilda alla dessa studenter ut till missmatch och arbetslöshet. Svenskt Näringsliv tog med sig sitt reformförslag från januari till Almedalen. De påminde våra politiker och andra om förslaget till finansieringssystem för högskolan – för höjd kvalitet och fler jobb – som man jobbat fram. Förslaget är föredömligt kort och koncist (9 sid). Läs det här.

Svenskt Näringsliv presenterade också en rapport om Högskolekvalitet för bättre matchning och fler jobb. Intressant.

Även forskningsföretaget Ratio hade seminarium kring ett antal av sina rapporter, inom ramen för ett större forskningsprojekt där vi är med som referensgrupp. Där finns en egen hemsida att besöka mellan varven och ta del av de många intressanta studier som görs om akademin och näringslivet.

Det är väl i stort sett en institution som strävar emot en utökad samverkan i tron att folkbildningen ska ta skada. (SHUF). Det är konstigt då vi idag har över 400 000 ungdomar på våra högskolor. Man kan säga att folkbildningen har exploderat. Ratios Vd inledde deras seminarium med att konstatera att: ”Sannolikt har vi i Sverige överbetonat den teoretiska kunskapen, medan den praktiska har fått stå tillbaka. Utbildningssatsningarna är därför delvis förfelade. Alltför många är högutbildade, men ändå inkompetenta. Det räcker inte med teoretisk utbildning, det krävs också praktisk erfarenhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för att bli kompetent i de flesta sammanhang.” Kloka ord!

Nu tar vi på STD-företagen en välförtjänt semester och återkommer till hösten med nya spännande påverkansfrågor men framför allt fortsätter vi med de frågor vi redan har påbörjat.