Arkiv för augusti 2013

Antal poster: 3

Tänkvärd rapport: Produktivitetsläget i svenskt byggande

Av Yves Chantereau, 28 Aug 2013
Arkitektur · Byggindustrin · Kvalitet · Rapport

SBUF har nyligen kommit ut med en ny rapport: Produktivitetsläget i Svenskt Byggande 2013, skapad av Per-Erik Josephson på Chalmers. I Byggindustrin kommenterar Staffan Åkerlund i sin ledare framför allt den nedslående bilden av partnering, som har ofta tidigare presenterats som en möjlig väg mot en effektivare byggprocess.

Branschkommunikén 2013: Branschen fortsätter att växa

Av David Cramér, 27 Aug 2013
Branschkommunikén · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn

Tillväxten i branschen fortsätter. Mellan 2011 och 2012 växte den med ca 5 % i omsättning och 6 % i antalet sysselsatta. Samtidigt visar en ny genomgång av hela branschen att den är något större än tidigare uppskattningar. Tillväxten avser reell tillväxt, bland de företag som nu anses tillhöra branschen. Den sammanlagda omsättningen för branschens 10 600 företag var 60 mdr kr och antalet sysselsatta var 50 500 personer. Vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 % och rörelsemarginalen 8,5 %.

Krafttag i bostadsfrågan?

Av Yves Chantereau, 16 Aug 2013
Almedalen · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt

På sin blogg ”Kort sagt” påpekade Örjan Wikforss häromdagen att det finns en stor ambition att försöka lösa bostadsbristen, genom tillsättning av en parlamentarisk kommitté. Låt oss hoppas att den kommer med resultat. För läget är bortom allvarligt, det är akut.