Tänkvärd rapport: Produktivitetsläget i svenskt byggande

· · ·
Av Yves Chantereau, 28 Aug 2013

SBUF har nyligen kommit ut med en ny rapport: Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013, skapad av Per-Erik Josephson på Chalmers. I Byggindustrin kommenterar Staffan Åkerlund i sin ledare framför allt den nedslående bilden av partnering, som har ofta tidigare presenterats som en möjlig väg mot en effektivare byggprocess.

Rapporten är väldigt intressant och det finns mycket att säga om den. Samtidigt kan jag tycka att den ger en deprimerande beskrivning av vår bransch; i nästan vartannat fall tycker beställare och platschefer att de borde ha gjort på ett annat sätt i projektet. Det är ett solklart problem för en mogen bransch, som hanterar tusentals projekt varje år och inte ser ut som att den lär sig något. Hur mycket satsas på erfarenhetsåterföring för att bli bättre?

Arkitekter, men även konsulter generellt, behöver också fundera en hel del för att förbättra sin leverans till processen. Slående är att flera aktörer återkommer till tidsbrist i projekteringen som en sannolik källa till många fel och brister. Många konsulter upplever det som ett återkommande problem att tidplanen krymper och tid för granskning och förbättring helt enkelt inte finns. Naturligtvis har konsulterna ett ansvar att leverera riktiga handlingar men det är vanligtvis svårt att få gehör för en förlängning av projekteringsprocessen.

Orsaken är inte slöa konsulter eller okunniga beställare. En delförklaring är att detaljplaneprocessen ofta har blivit så lång, trots att en stor del av den bara är ledtider, att genomförandetiden måste krympas för att rädda projektet. Det drabbar alla aktörer som har till uppgift att genomföra projektet. Konsulter som får för kort projekteringtid och entreprenörer som måste krympa byggtiden. Konstigt nog pratas det väldigt sällan om detta när hela branschen letar även orsaken till den sjunkande kvaliteten i leveransen. Den stannar kvar för evigt när man har man glömt hur snabbt det gick.

Det finns alla anledningar att återkomma till denna rapport. Läs den.