Arkiv för september 2013

Antal poster: 4

Projekteringsledning i fokus

Av Yves Chantereau, 27 Sep 2013
Beställare · FOBS · Offentlig upphandling · Projekteringledning · Upphandling · Utbildning

Forum för Offentliga Beställare i Stockholm, FOBS, förenar sex offentliga byggherrar som gemensamt driver utvecklingsfrågor. FOBS har varit drivande i framtagandet av en reflektion kring ”den goda projekteringsprocessen” i samverkan med Byggherrarna och STD-företagen. En av slutsatserna var att den aktör som mest påverkar projekteringsgruppens leverans är projekteringsledaren.

Svensk hållbarhet på konsulternas världskonferens

Av Gästbloggare, 25 Sep 2013
FIDIC · hållbart samhälle · Teknikkonsult

Förra veckans konferens i Barcelona arrangerades av FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Under temat “Quality of Life – Our Responsibility” belystes teknikkonsultföretagens centrala roll och ansvar att utveckla framtidens hållbara lösningar. 1200 delegater från hela världens ingenjörsorganisationer deltog i ett fullspäckat schema med parallella sessioner och möten under fyra dagar. Rapporten ”Rethink cities” och svensk kompetens inom hållbarhet fick stor och välförtjänt uppmärksamhet.

Forskningsforum och vår gemensamma framtid

Av Yves Chantereau, 16 Sep 2013
Arkitektur · Forskning · Forskningsforum · innovation · Sveriges Arkitekter

Förra veckan undertecknade Sveriges Arkitekters och Svenska Teknik&Designföretagens båda ordföranden en gemensam avsiktsförklaring om forskning. Undertecknandet av dokumentet gjordes symboliskt under vårt första gemensamma Forskningsforum.

Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

Av Anders Persson, 05 Sep 2013
EFCA · FIDIC · Hållbart · hållbart samhälle · Rapport

Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i hållbarhetsrapporten ”Rethink Cities”, som presenteras när den internationella teknikkonsultbranschen träffas i Barcelona den 15-18 september. – Sverige är ett framgångsland inom miljöteknik och samhällsplanering, det här ett viktigt tillfälle att sprida den kunskapen globalt, säger Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen.