Svensk hållbarhet på konsulternas världskonferens

· ·
Av Gästbloggare, 25 Sep 2013

”A developed country is not where the poor have cars, it´s where the rich use public transportation” – Petro Gustavo, borgmästare Bogota.

Förra veckans konferens i Barcelona arrangerades av FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Under temat “Quality of Life – Our Responsibility” belystes teknikkonsultföretagens centrala roll och ansvar att utveckla framtidens hållbara lösningar. 1200 delegater från hela världens ingenjörsorganisationer deltog i ett fullspäckat schema med parallella sessioner och möten under fyra dagar. Rapporten ”Rethink cities” och svensk kompetens inom hållbarhet fick stor och välförtjänt uppmärksamhet.

FIDIC_Barcelona

Mark Gallagher och David Coulthard inledde konferensen. Med sina erfarenheter som stallchef respektive Formel 1-förare drog de intressanta paralleller och jämförelser mellan konsultbranschen och Formel 1-världen. Bland annat med insikten om behovet av närhet mellan kund och ingenjör, för att få ut det bästa av utveckling och innovation.

Rapporten ”Rethink cities”, Svenska Teknik&Designföretagens och FIDIC:s gemensamma rapport om en ny syn på hållbarhet och konsekvenser av urbaniseringen, blev mycket uppmärksammad. Rapporten är framtagen av Stellan Fryxell och Anders Persson (som båda sitter FIDIC:s Sustainable Development Committee) och lanserades med perfekt timing. Stellan Fryxell och vår representant Kaj Möller (som sitter i styrelsen för FIDIC) var också engagerade i flera föredrag under konferensen.

Vi ser en ökad urbanisering och globalisering, samtidigt som en allt mer åldrande befolkning ska försörjas av allt färre. Det är inte bara ett problem i västvärlden. Även Kinas ett-barns-politik kommer att påverka utvecklingen. Musikern och välgörenhetsidkaren Bob Geldof avslutade konferensen i mycket realistisk/pessimistisk anda. Han påminde om att om västvärldens livsstil och konsumtion inte förändras och dessutom eftersträvas av övriga delar av världen, så lever vi långt över jordens resurser.

Hållbarhet är grundläggande för vår världs framtid, men även om vi i Sverige och delar av västvärlden tycker oss ha kommit långt så ska vi vara ödmjuka inför utvecklingsländers möjligheter till en bättre levnadsstandard. Vår kunskap som ingenjörer och arkitekter är nödvändig för att påverka och bidra till nya innovationer för ett hållbart samhälle – vi kan göra stor skillnad! För världens livskvalitet är ju faktiskt vårt ansvar.

– Inger Lindberg Bruce, ordförande Svenska Teknik&Designföretagen

Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen

Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen