Projekteringsledning i fokus

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 27 Sep 2013

Forum för Offentliga Beställare i Stockholm, FOBS, förenar sex offentliga byggherrar som gemensamt driver utvecklingsfrågor. FOBS har varit drivande i framtagandet av en reflektion kring ”den goda projekteringsprocessen” i samverkan med Byggherrarna och STD-företagen. En av slutsatserna var att den aktör som mest påverkar projekteringsgruppens leverans är projekteringsledaren.

Alltför länge har denna viktiga roll betraktas som en mindre kvalificerad projektledare. Även i skriften ”Att leda byggprojekt” är projekteringsledaren enbart omnämnd som ett delmoment i projektledningen. Den ökade komplexitet som följer med en större andel virtuell projektering, kortade tidsplaner och ökat fokus på projektets ekonomi förstärker behovet att betrakta rollen nästan som en egen profession.

STD-företagen har tidigare definierat ett utbildningsprogram som kommer att starta för tredje gången den 2 oktober. Programmet är ett svar till den förväntan som ”den goda projekteringsprocessen” har skapat. Under FOBS-dagen i onsdags samlades hälften av FOBS projektledare för att diskutera just projekteringsledarrollen, vilka egenskaper de borde ha, fokus för hens arbete med mera. Resten av projektledarna kommer att samlas under oktober för samma genomgång.

Diskussionen var intensiv under hela dagen och många synpunkter har kunnat samlas, synpunkter som kommer att sammanfattas och prägla upplägget för projekteringsledningskursen framöver. Alla dessa rutinerade projektledare betonade vikten av den fristående rollen som projekteringsedaren har, med stort behov av teknisk kompetens men också med fokus på de mjuka aspekterna, för att få projekteringsgruppen att prestera på sin bästa nivå. Det är just så STD-företagen har lagt upp kursen; ledarskap, gruppdynamik, kombinerat med hårda fakta.

Så nu återstår två saker: FOBS måste upphandla projekteringsledare som en egen roll och för att uppnå detta diskuteras en kravspecifikation. Samtidigt måste våra utbildade konsulter svara på dessa förfrågningar.

Förutsättningarna för att få gång en bra samverkan om denna viktiga roll har aldrig varit bättre.