Internationella framgångar för svensk arkitektur

·
Av Gästbloggare, 08 Okt 2013

Från min utsiktsplats på Tengbom konstaterar jag att de svenska arkitektföretagen skördar allt fler och större framgångar på den internationella arenan.  Arkitekter ”här hemma” som kammar hem uppdrag och utmärkelser ”där borta” handlar inte längre om några få undantag. Det är tvärtom idag en stadig och inte minst logisk utveckling för branschen som helhet.

För Tengboms del är våra tre nomineringar till årets World Architecture Festival i Singapore (2-4 oktober 2013) ett kvitto på att vi lyckats gestalta vår kombination av helhetssyn och djupborrande detaljkunskap på en nivå som hävdar sig mer än väl i internationella sammanhang.

Men glädjande nog är Tengbom inte ensam deltagare från Sverige i WAF, arkitekturens VM. Allt fler av våra konkurrenter och kollegor nomineras till tävlingen, i år bl a Nyréns och Wingårdh. Det visar på den verkliga bredden och styrkan i våra svenska arkitektföretag, och att några dessutom utmärker sig med spetskompetens.

En annan aspekt på internationella framgångar är självklart uppdrag ute i världen. Här har exempelvis Tengbom i hård internationell konkurrens vunnit ett stort uppdrag i Kina där vi utformar ett nytt sjukhus med ca 1 500 bäddar strax norr om Shanghai. Projekt som det i Shanghai är viktigt på flera sätt. Det har inte bara betydelse för Tengbom, utan gynnar branschen som helhet. Varje svenskt arkitekturföretag som tilldelas uppdrag i andra länder och världsdelar inom olika sektorer banar väg för efterföljare från Sverige men också från våra nordiska grannländer.

Miljö och hållbart byggande är en av svenska arkitekters bästa grenar vilket också uppmärksammas internationellt. Ett exempel är Domus Green Magazines lista över 30 av Kinas främsta ekoprojekt, där arkitektföretag som Tengbom och Sweco står bakom flera av dem (Nr 03/2013). Särskilt glädjande är det förstås också att bidra med vår miljökompetens i just Kina som på alla sätt står inför stora utmaningar inom området.

Det internationella sammanhanget är alltså en mycket viktig måttstock – kanske till och med den viktigaste – för de svenska arkitektföretagens framgång. Noga utvalda tävlingar om internationella uppdrag eller priser hjälper oss helt enkelt att få en tydligare bild av vår egen position, på både en lokal, nationell och global marknad.

Till sist, det handlar inte alltid om att ta hem bucklan men det handlar om att som arkitektföretag att stämma av sitt värde, sina möjligheter och framgång.

Magnus Meyer, vd Tengbom och styrelsemedlem Svenska Teknik&Designföretagen.

Magnus Meyer, foto: Dan Coleman

Magnus Meyer, foto: Dan Coleman