Hur påverkar betalningstiderna värdet på dina aktier?

·
Av Anders Persson, 11 Okt 2013

Alla företag, stora som små, ska kunna klara av sin egen finansiering. För de har skyldigheter inför sina ägare, anställda, kunder och leverantörer att ha en sund och stabil ekonomi.

Om företaget brister i sin finansiering och t.ex. sätter i system att ”låna” pengar från leverantörer genom att tvinga fram osunt långa betalningstider, hamnar företaget i en osund beroendeställning gentemot sina leverantörer. Ett sådant beteende innebär att en finansiell urholkning har startat och det är det inte längre styrelsen och aktieägarna som har full kontroll över företaget. Är bolaget börsnoterat blir processen svår att vända då ett synliggörande av finansieringsproblemen skulle drabba aktiekursen negativt. Något som varje börs-vd vill undvika.

Den finansiella urholkningen av företag är tyvärr inte helt ovanlig i en tid där kvartalsekonomi och kassaflöden står i fokus. Även personliga bonus- och premieringssystem som baseras på kassaflöden har skyndat på utvecklingen. En utveckling som är hämmande för hela näringslivet. Inte minst drabbar det leverantörerna som inte bara tappar likviditet, utan även får bära kundens kostnader för finansiering.

De långa betalningstiderna blåser upp fiktiva börsvärden. Så var fallet med Saab Automobil i Trollhättan, vilket i slutändan ledde till onödigt stora förluster för aktieägare, leverantörer, återförsäljare och kunder. I grunden kan man säga att i princip alla leverantörer till Saab Automobil i Trollhättan hade och har större överlevnads- och utvecklingsförmåga än sin dåvarande kund. Ändå lät man detta fortgå, ingen protesterade eller såg sambanden.

Men detta inlägg handlar inte om Saab Automobil i Trollhättan. Det handlar om företag som ännu inte gjort konkurs. Företag som mer eller mindre medvetet är på väg att göra samma resa. Företag där aktieägarna är på väg att tappa kontrollen och där en urholkad finansiering inte kommer upp till ytan eller i värsta fall premieras.

Marknaden har blivit skev. Det krävs en större respekt för sunda villkor i näringslivet och en öppen dialog om vad som utgör ett sunt företagsklimat. Det är här näringsdepartementet måste kliva in och ta initiativ till en dialog. Detta handlar om svensk konkurrenskraft, om entreprenörskap, innovationsförmåga samt ett företagande med växtkraft i både storstad och landsbygd.

Riksdagen har tagit beslut om en lag som ska hindra begränsa betalningstiderna i näringslivet och regeringen har i uppgift att se till att få det genomfört. Men tills regeringen har gjort sitt, så ställer jag ändå frågan; Äger du aktier i företag som systematiskt lånar pengar av sina leverantörer via osunt långa betalningstider? Kanske ska du tänka över värdet av dina aktier?

Bakgrund
EU-direktivet som är grunden till denna debatt har beskrivit de negativa effekterna som långa betalningstider har. Främst handlar detta om obalanser i näringslivet och hur detta drabbar sysselsättningen och tillväxten negativt.

Tjänstesektorn har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. 80 procent av alla nya jobb som skapas har skapats inom tjänstesektorn en mycket stor andel av dessa jobb skapas i små och medelstora företag. För att denna goda tillväxt ska kunna fortsätta så krävs fokus på de frågor som är viktiga för dessa företag. Korta betalningstider är en av dessa frågor.

Läs mer på ämnet betalningstider här.

Läs vår debattartikel i Dagens Industri här.

DIDebatt