Upphandling eller finansiering – höj blicken!

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 17 Okt 2013

Infra

Hur ska stora infrastrukturprojekt finansieras i framtiden? Under måndagens Logistikdag Norr i Luleå pratade jag om detta ämne och att det behövs mod, kreativitet och envishet för att komma fram med sina önskemål. Remisstiden för den nationella planen har precis gått ut och de flesta tycker att det saknas satsningar i just deras del av landet, så även i norr. Besvikelsen låg tung i salen. Har de helt glömt oss här i norr?

Men stå inte och vänta på att staten ska trolla fram mer pengar. De har beslutat om sina satsningar och både norr och söder stod inte först på tur – den här gången. För att få något att hända behövs nya tankar och grepp. Avgiftsfinansiering eller medfinansiering är andra modeller. I Sverige har vi en del exempel på detta samtidigt som ren OPS/PPP är inget som regeringen vill se. Snarare bör man blicka mot investerare av olika slag. Till exempel pensionsbolagen skulle kunna se sig om efter infrastruktursatsningar. Internationella investerare finns det gott om inom fastighetsbranschen. Däremot lyser de med sin frånvaro när det gäller infrastrukturprojekt. Och just ovanan att investera i den delen sätter mycket utveckling och tillväxt på spel.

Infrastruktur och byggande går hand i hand. Egentligen spelar det ingen roll vilket man börjar med. Ett stråk genom obruten mark leder snart till attraktiva tomter. Nya bostadsområden leder snart till utbyggd kollektivtrafik och nya vägnät. Och det är här man kan ta nya grepp. Så gjorde redan Wallenbergarna på sin tid – med såväl Saltsjöbanan som Roslagsbanan. Eller varför inte byggrätter i luften. Cityterminalen i Stockholm är det första, och hittills enda, projektet med den finansieringsformen. Kombinationen öppnar för nya möjligheter!

Politiker har ofta drömmar. De tänker långsiktigt och är vana att sätta saker och ting i rörelse. Vi andra kanske inte alltid tycker att de tänker rätt och undrar hur vi ska kunna göra dröm till verklighet. Investerare däremot de funderar på hur verkligheten kan bli en dröm. Men för att de ska kunna gå in i olika satsningar och investera krävs ordentliga underlag. Beräkningar, kalkyler och innovativa lösningar behövs för att de ska bli trygga och låta pengarna arbeta. För att få detta att gå ihop bör olika aktörer mötas i matchmaking på initiativ av dem som har mest att vinna på utvecklingen.

För utveckling blir det! Se bara på de sex stora regionerna i Sverige. När högskolor och universitet har byggt ut, kommer kollektivtrafiken på köpet och de resande får fler möjligheter, orten blev en betydligt större arbetskraftsregion till företagens glädje. Fler entreprenörer behövs för både drömmar och verklighet. Det är dags att formulera sin tanke, paketera den tydligt, ha delfinansieringen klar – och sen söka upp den som fördelar pengarna. Längst kommer den som går först, har gedigna underlag och vågar vara lite annorlunda och olydig.

Läs mer om Logistikdag Norr här.

NSD rapporterade från dagen, läs artikeln här.