Rapport från Exporeal-mässan

· · · ·
Av Gästbloggare, 21 Okt 2013

Jag har tillbringat några intensiva dagar på Exopreal-mässan i München, en internationell mässa med fokus på finans och byggande. Exporeal var välbesökt även i år och om stora montrar är ett styrketecken kommer vi att se mycket av tyska banker också under kommande år. Två intryck biter sig fast: Att stadsregionerna planerar för fortsatt urbanisering med sikte bortåt 2050 samt att hållbarhetsfrågorna lyser med sin frånvaro. För samman de tu – hållbarhet och urbanisering – så får vi ett av Sveriges internationella styrkeområden, hållbar stadsplanering.

Europeiska städer och regioner passade på att visa upp sig. Stadsutvecklingsprojekt med syfte att stärka varumärke och möta den starka urbaniseringen avlöser varandra. En annan stark tendens fortsätter: Städerna omvandlar centrala industri- och hamnområden till stadskvarter. Omvandlingen till det så kallade tjänstesamhället tar sig fysisk form om man så vill.

I dessa tider vill man bygga internationell konkurrenskraft och detta uppmärksammas också från regeringshåll. Det märks särskilt i den senaste forskningspropositionen där mer pengar satsas på hållbar samhällsbyggnad. Fokus ligger på att åstadkomma innovation och på samverkan mellan forskarsamhälle och företag. Samhällsfinansieringen ska mötas av företagen med motsvarande belopp. Den förväntade kopplingen mellan akademi och praktik är önskad också från företagarhåll. Men det finns en knäckfråga för att få företagen att satsa motresurser på forskning; hur man ser på äganderätten för slutresultatet, inför en möjlig kommersiell tillämpning inom den tjänstebaserade samhällsbyggnadssektorn.

Det finns en risk att forskningsprogrammens smala formuleringar och innovationsmål ger ett detaljfokus som inte passar samhällsbyggandet, som kännetecknas av många intressenter och frågor som spänner över flera kunskapsområden. Här finns ett behov av att hitta kompletterande finansieringsformer för att åstadkomma det tvärvetenskapliga och praktiknära forsknings- och utvecklingsarbetet. För det behövs för att möta utmaningarna i ett hållbart och kvalitativt stadsbyggande med lång tidshorisont.

Annica Carlsson

– Annica Carlsson, vd Equator och styrelsemedlem i Svenska Teknik&Designföretagen