Arkiv för november 2013

Antal poster: 4

Otillbörlig påverkan – vi pratar om det.

Av Lena Wästfelt, 21 Nov 2013
Arkitekt · Arkitektur · Tävlingar · Upphandling

I sin krönika i tidskriften Arkitekten diskuterar Jacob Sahlqvist, ordförande för Sveriges Arkitekter, en oerhört viktig fråga som det talas mycket i det tysta: Varför väljs vissa arkitekter och inte andra?

Värdeökning måste gå före kostnadsminskning

Av Yves Chantereau, 19 Nov 2013
Konsultmäklare · LOU · Offentlig upphandling · Samhällsbyggare · Teknikkonsult · Upphandling

I en krönika i Fastighetsvärlden debatterar Jeanette Saveros att det finns ett problem när prispress går före värde. Frågan är inte ny, inte heller särskilt komplicerad, men högst relevant. Lagen om Offentlig Upphandling har skapat en märklig marknad där kortsiktighet premieras framför långsiktighet.

Hur är arkitektutbildningarna egentligen?

Av Yves Chantereau, 14 Nov 2013
Arkitekt · Arkitektur · kompetens · Utbildning

Jag uttryckte farhågor angående just aspekten ”användbarhet på arbetsmarknaden” och det visade sig bli ännu värre än jag trodde. Universitetskanslersämbetet ger samtliga utbildningar betyget Hög Kvalitet.

Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning

Av David Cramér, 05 Nov 2013
Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport

Nya Investeringssignalen är ute nu. Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen om en vändning.