Hur är arkitektutbildningarna egentligen?

· · ·
Av Yves Chantereau, 14 Nov 2013

Förra året påbörjade Högskoleverket, numera Universitetskanslersämbetet, en utvärdering av arkitektutbildningarna, med syftet att utvärdera högskoleutbildningarnas mål ”utifrån utbildningens särart och användbarhet på arbetsmarknaden”. Så stod det i uppdragsbeskrivningen. Jag uttryckte farhågor angående just aspekten ”användbarhet på arbetsmarknaden” och det visade sig bli ännu värre än jag trodde. Universitetskanslersämbetet ger samtliga utbildningar betyget Hög Kvalitet.

I en enkät som redovisades till Högskoleverket i augusti förra året kritiserades kvaliteten på arkitekturskolornas utbildningar hårt, för att inte säga sågades totalt, av representanter för branschen. Även många studenter upplever att deras utbildningar saknar relevans för yrkesutövning, det vet man genom kandidatenkäten som Sveriges Arkitekter har gjort. Frågan om användbarhet på arbetsmarknaden var överhuvudtaget inte med i utvärderingen.

Allt detta stör inte Universitetskanslersämbetet nämnvärt. Att skolor kanske har felaktiga mål är inget problem så länge man kan möta de mål man har. I utvärderingen finns nämligen inte ett ord om att nyexaminerade inte uppfyller marknadens förväntningar.

Kanske är det dags att utvärdera Universitetskanslersämbetet.

Ark_utb