Värdeökning måste gå före kostnadsminskning

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 19 Nov 2013

I en krönika i Fastighetsvärlden debatterar Jeanette Saveros att det finns ett problem när prispress går före värde. Frågan är inte ny, inte heller särskilt komplicerad, men högst relevant. Lagen om Offentlig Upphandling har skapat en märklig marknad där kortsiktighet premieras framför långsiktighet.

Hifab

Den senaste trenden är att använda sig av konsultmäklare vid upphandling av konsulter. På pappret är lösningen närmast perfekt: beställaren slipper ta ansvar för sina val och mäklaren säljer något denne inte själv behöver leverera. Hur en sådan kortsiktig lösning ska värna våra gemensamma skattepengar är dock osagt. Det saknas nämligen en uppföljning värd namnet av offentliga upphandlingar av tjänster. Ingen vet hur dyrt det kan bli när summan av de kortsiktiga lösningarna läggs ihop, när tilläggsuppdrag, underleverans och eventuella överdebiteringar har nått slutet av projektet. Var är konsultmäklaren då?

Våra gemensamma skattepengar förtjänar bättre. Som Jeanette påpekar finns det bland våra konsultföretag en väldigt stor och omfattande kompetens som behövs för att kunna driva komplexa projekt och skapa det långsiktiga värde som behövs för att uppnå ett hållbart samhälle. Kortsiktiga upphandlingar med lägsta pris som enda kriterium är ju motsatsen till detta.

Att LOU behöver reformeras håller de flesta nog med om. Man kan inte köpa komplexa konsulttjänster på samma sätt som toapapper. Billigt just nu är inte alltid lika med billigt över tid. En vän till mig som jobbar i sjukvården berättade om en upphandling av sprutor, som blev billig och bra. Problemet var bara att det tog längre tid att använda de nya sprutorna. En försumbar kostnad orsakade en direkt kostnadsökning genom försvårad användning. Hur många gånger har liknande skett?

Det finns många orsaker till det bedrövliga läge som präglar många upphandlingar. Det är svårt att handla upp, svårt att definiera behov på ett bra sätt. Och konsulter bär ett ansvar att svara på ett kvalificerat sätt. Det kräver engagemang från båda parter och en insikt om det långsiktiga behovet, ett strategiskt tänkande där alla parter ska bidra, ett förtroende för branschen. I STD-företagens många dialoger med offentliga upphandlare ser vi dock framsteg, en insikt om problematiken som leder  till en vilja att använda sig av LOU på ett klokt sätt.

Engagemang kräver en dialog och en direkt kontakt. Man behöver helt enkelt vara två för att dansa tango. Då behövs definitivt inte det tredje hjulet, konsultmäklaren, för att det ska bli bra.  Tack Jeanette för din artikel. Låt oss försätta kämpa för att bringa lite långsiktighet i samhällsbyggnadssektorn.