Arkiv för december 2013

Antal poster: 2

Slussen: Processerna går på tvärsen

Av Lena Wästfelt, 12 Dec 2013
Debatt · Infrastruktur · Slussen · Stadsbyggnad

Mark- och miljödomstolen stoppade på fredagen nya Slussens planerade bussterminal i Katarinaberget. Utslaget försenar ytterligare projektet och gör att jag fullständigt tappar tron på våra processer.

Den svenska produktionens dilemma

Av Anders Persson, 03 Dec 2013
Industri · Industrikonsult · Ingenjör · Produktion · Utveckling · Vinnova

Vinnaren är inte alltid det land där den slutliga varan sätts ihop, vinnaren kan vara det land som levererar den delprodukt eller den tjänst som ger det största värdelyftet för den slutliga produkten. Det stora värdelyftet kan många gånger komma från en mjukvara, en service eller en tjänst som produkten levererar.