Slussen: Processerna går på tvärsen

· · ·
Av Lena Wästfelt, 12 Dec 2013

Slussen

Mark- och miljödomstolen stoppade på fredagen nya Slussens planerade bussterminal i Katarinaberget. Utslaget försenar ytterligare projektet och gör att jag fullständigt tappar tron på våra processer. Visst, de är till för inflytande och samråd, med hänsyn tagen till miljön. Men vem har gjort konsekvensanalysen? Och hur viktade man för- resp nackdelarna?

För alla som ska resa in från Nacka och Värmdö är detta en mardröm. När Slussen debatteras är den vanliga medborgaren helt övertygad om att något MÅSTE göras – sett ur flera perspektiv. Men den politiska processen tar tid på sig. Mängder av arbetstid och pengar är investerade i alla de olika förslag som lagts fram. Leverantörer som tjänstemän har lagt pannan i djupa veck. Därtill kommer våra processer – och vrider tiden ur led.

Stockholm växer men trafikapparaten Slussen fortsätter vara stadens stora propp och hinder för en effektiv stad med fungerande infrastruktur, med moderna mått mätt.

Läs mer om Slussen-utslaget i DN.
Läs mer om infrastruktur här på bloggen.