Staten tar byggskador på allvar

· ·
Av Saga Hellberg, 21 Jan 2014

Svenska Byggkonstruktionsgruppen CIR ordnade ett seminarium i början av december. Där fick vi träffa Haverikommissionen som berättade om husraset i Ystad och vad utredningen kommit fram till. Denna olycka var alltså den första som någonsin utretts av Haverikommissionen och Boverket. Om inga officiella utredningar görs är det ju svårt att få vettig erfarenhetsåterföring för att förhindra nya olyckor.

Vi ser nu att regeringen äntligen har tagit tag i problemen och gett Boverket, i samråd med SGI, Statens Haverikommission och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i uppdrag att föreslå hur en expertgrupp för byggskador ska organiseras, vilken typ av händelser som ska behandlas, om gruppen ska ta egna initiativ eller ta emot anmälningar samt hur kunskapen ska återföras till byggbranschen. Tyvärr ska gruppen bara ägna sig åt byggnader och inte anläggningar (broar, tunnlar m.m.), vilket man kan fundera över.

STD-företagens temagrupp Byggkonstruktion välkomnar regeringens initiativ. Gruppens ordförande Sören Hed från Sweco menar att alla initiativ som bidrar till en bättre kvalitetssäkrad byggprocess är viktiga för att minska de risker som uppstår i dagens fragmenterade och suboptimerade byggbransch.

Här kan du läsa mer om regeringens nya expertgrupp.