Arkiv för februari 2014

Antal poster: 4

Maria Grunditz om framtiden för arkitekter

Av Maria Grunditz, 25 Feb 2014
Arkitekt · Arkitektur · Debatt · Planprocess

Jag har på ett spännande sätt hamnat mitt i hetluften när det gäller våra branschfrågor. I mitten på januari 2014 klev jag in i rollen som STD-företagens branschutvecklare på arkitektsidan. Komplexiteten i alla viktiga frågor är påfallande och det finns många aspekter som påverkar klimatet för att driva arkitektföretag i Sverige. Var ska man börja? Det […]

Så når vi framtidens teknikkonsulter

Av David Cramér, 14 Feb 2014
Ingenjör · kompetens · Teknikkonsult · Utbildning · Yngrerådet

Branschens är osynlig för unga och kunskapen om branschen bland studenter på de tekniska högskolorna är närmast obefintlig. En ny strategi ska ändra på det.

Mer insyn i direktupphandlingar

Av Pernilla Samuelsson, 11 Feb 2014
LOU · Politik · Upphandling

Regeringen har föreslagit en höjning av direktupphandlingsgränsen till ca 600 000, något som STD-företagen står bakom.

Mer OPS lyfter Sverige snabbare

Av Lena Wästfelt, 05 Feb 2014
Infrastruktur · OPS · Politik · Samhällbyggnad · Samhällsutveckling

När det gäller det stora behovet inom infrastruktur menar många att delvis privat finansiering är vägen framåt.