Maria Grunditz om framtiden för arkitekter

· · ·
Av Maria Grunditz, 25 Feb 2014

Jag har på ett spännande sätt hamnat mitt i hetluften när det gäller våra branschfrågor. I mitten på januari 2014 klev jag in i rollen som STD-företagens branschutvecklare på arkitektsidan. Komplexiteten i alla viktiga frågor är påfallande och det finns många aspekter som påverkar klimatet för att driva arkitektföretag i Sverige. Var ska man börja?

Det är ju ändå så att några fundamentala förutsättningar för både byggande och företagande återfinns i kanske den viktigaste av surdegar – planeringsprocessen. Sent men välkommet kommer nu en stor mängd förslag som ska utveckla processen och en effektiv sådan behövs verkligen när vi bygger vårt samhälle för framtiden.

I floran av rapporter finns många framsynta förslag och tankar. Exempelvis kom just Nybyggarkommissionens slutrapport för minskad bostadsbrist, som innehåller 63 förslag på åtgärder som ska kunna öka bostadsbyggandet. Sedan tidigare finns också ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), ett betänkande av Plangenomförandeutredningen samt Göran Cars, Thomas Kalbros och Hans Linds bok ”Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur”, utgiven i november 2013.

Somliga vittnar om hur goda avsikter och nya idéer kan stjälpas med eller utan avsikt, ätas upp av processen. Så kan vi inte ha det. Vi behöver ju utveckla nytänkande experimentella lösningar med framtiden i fokus. Men hur skapar vi utrymme för dem i de förändrade processerna? Jag kommer att engagera mig i denna fråga och många fler, för att skapa rätt förutsättningar för våra arkitektföretag.

Läs om Nybyggarkommissionens rapport för bostadsbyggandet här.

Läs tidigare blogginlägg och arkitektur här.