Arkiv för mars 2014

Antal poster: 3

Betaltider – självreglering eller tvingande lagstiftning?

Av Anders Persson, 27 Mar 2014
Betaltider · Marknad

En rad branschföreträdare samlas imorgon på initiativ av Sweden ICC för att i dialog utreda förutsättningarna för att komma till rätta med långa betalningstider i näringslivet. STD-företagen ställer sig mycket positiv till denna dialog. Dialogen ligger helt vid sidan om den redan pågående lagstiftningsprocessen som hantaras av justitiedepartementet i sak och av riksdagsbeslut i demokratisk ordning.

Förberedelser i Oslo

Av Maria Grunditz, 25 Mar 2014
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · kompetens · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Jag var på ett förberedande möte i Oslo i förra veckan och träffade företrädare för våra övriga nordiska branschorganisationer. Syftet med mötet var att förbereda det Nordiska praktikermötet i Oslo den 7-9 maj. Värd för det mötet är Arkitektbedriftene, som är STD-företagens motsvarighet i Norge.

Från hierarkier till nätverk och värdeskapande värdekedjor

Av Anders Persson, 24 Mar 2014
innovation · Marknad · Tjänsteföretag · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Samspelet inom näringslivet befinner sig alltid i förändring. Tidigare roller ifrågasätts och utmanas. Tjänsteföretag dominerar idag arbetsmarknaden och har expanderat kraftigt de senaste åren emedan tillverkade företag omvandlas till att innehålla allt fler produktnära tjänster och kringtjänster.